Hovedkonferansen

 

Velkommen til MUGN-Hovedkonferansen 2018 på Gardermoen 13. og 14. mars!

Velkommen til Hovedkonferansen Mitel User Group Norge 13-14 mars 2018
*Garder kurs- og konferansesenter, Gardermoen*

Mitel User Group har til årets seminar satt sammen et program med et gjennomgående tema, «Nye, framtidsrettede teknologier». Programmet vil spenne fra skyrelaterte temaer til kundesenter, automatisering og robotisering.

Vi henter som vanlig inn foredragsholdere fra inn – og utland.

Det blir også tid og mingling og til de gode samtalene med utstillere og leverandører.

Konferansen begynner denne gang på ettermiddagen første dag med workshop, årsmøte og festmiddag og fortsetter med spennende program påfølgende dag. Vi har lagt opp til ankomst og avgang på seminardagene og håper så mange som mulig er innstilt på å bruke fulle halvannen dag sammen med oss.

Det er i år begrenset antall plasser, så det kan være fornuftig å melde seg på så tidlig som mulig.

Lenken til PROGRAM
Lenken til REGISTRERINGSSKJEMA

Meld deg på, send gjerne denne eposten videre til en kollega som trenger inspirasjon og oppdatering på Mitels produkter og fremtidens kontaktsentre og kommunikasjonsløsninger. Legg merke til at hvis din bedrift ikke er medlem i MUGN og dere er minst to personer som deltar vil det lønne seg å melde seg inn. Ta i tilfelle kontakt før du melder deg på.

Husk fristen, 1. mars 2018 men det er ingen grunn til å vente helt til da!

Har du spørsmål eller henvendelser om arrangementet, klikk her

Hilsen MUGN-styret

 


Mitel User Group Norway (MUGN) har som mål å holde minst en konferanse pr. år. Den største kalles hovedkonferansen og legges i tilknytning til årsmøtet,  primært i mars. De største byene i Norge veksler på å være ”vertskap” for konferansen.

Konferansen er rettet mot både beslutningstakere, teknikere og ekspedienter, og er en super arena for å møte leverandører og andre kunder med samme løsninger som deg selv. Programmet settes sammen av en seminarkomité bestående av Mitel, Mitel User Group Norway hovedpartnere og deler av Mitel User Group Norway-styret. Det legges vekt på at det skal være tema både for teknisk interesserte, servicearbeidere og løsningsdesignere. Både Mitels nyheter og fremtidsplaner samt spennende løsninger implementert hos kunder presenteres.

For mer info, send en mail til seminar@mitelusergroup.no

Tidligere år har vi besøkt:

2017     Hamar

2016 Stavanger
2015  Bodø
2014 Kristiansand
2013 Color Magic
2012 Trondheim
2011 Bergen
2010 Ålesund
2009 Tromsø
2008 Stavanger
2007 Color Magic
2006 Trondheim
2005 Storefjell
2004 Bodø
2003 Bergen
2002 Kristiansand
2001 Tromsø
2000 Ålesund
1999 Stavanger
1998 Gardermoen
1997 Hell
1996 Bodø
1995 Bergen
1994 Kristiansand
1993 Lillehammer

1998 var 10 års jubileum på Gardermoen.
2008 var 20 års jubileum i Stavanger.