Årsmøte

I henhold til vedtektene avholdes årsmøte i forbindelse med MUGN vårseminar, eller senest i løpet av april om det ikke avholdes seminar.  Årsmøtet vedtar regnskap og budsjett og velger MUGN styre.

Årsmøtet i 2018 avholdes onsdag 14 mars klokken 15:30 på Politihøgskolen (). Innkalling og papirer blir lagt ut under papirer til årsmøtet.

Papirer til årsmøtet:

MUGN årsmøte 2019 sakspapirer

Protokoll fra tidligere årsmøter er lagt ut her:

Protokoll årsmøte 2018
Protokoll årsmøte 2017
Protokoll årsmøte 2016

Protokoll årsmøte 2015
Protokoll årsmøte 2014
Protokoll årsmøte 2013
Protokoll årsmøte 2012
Protokoll årsmøte 2011
Protokoll årsmøte 2010 ink. vedtekter
Protokoll årsmøte 2009