Årsmøte

I henhold til vedtektene avholdes årsmøte i forbindelse med MUGN vårseminar, eller senest i løpet av april om det ikke avholdes seminar.  Årsmøtet vedtar regnskap og budsjett og velger MUGN styre.

Årsmøtet i 2018 avholdes onsdag 14 mars klokken 15:30 på Politihøgskolen (). Innkalling og papirer blir lagt ut under papirer til årsmøtet.

Papirer til årsmøtet:

MUGN årsmøte 2018 sakspapirer

Protokoll fra tidligere årsmøter er lagt ut her:

Protokoll årsmøte 2017
Protokoll årsmøte 2016

Protokoll årsmøte 2015
Protokoll årsmøte 2014
Protokoll årsmøte 2013
Protokoll årsmøte 2012
Protokoll årsmøte 2011
Protokoll årsmøte 2010 ink. vedtekter
Protokoll årsmøte 2009