Informasjon om MUGN

INFORMASJON OM Mitel User Group Norway (MUGN)

Foreningen skal være et forum for gjensidig utveksling av erfaring fra Mitels kommunikasjonsløsninger, inklusive kompatibelt utstyr og støttesystemer. Foreningen skal gjennom og på vegne av sine medlemmer øve påvirkning mot leverandører. Foreningen skal informere sine medlemmer om utviklingen i markedet innen produktområdene. Dette skjer på konferanser og via foreningens øvrige informasjonskanaler.

Vår hovedkonferanse finner sted årlig i mars/april. Konferansen er rettet mot både beslutningstakere, teknikere og ekspedienter og er en fin arena for å møte leverandører og andre kunder med samme løsninger som en selv.

Vår hjemmeside har følgende adresse: www.mitelusergroup.no

Foreningen har følgende typer medlemskap:

  • Bedriftsmedlemskap = bedrift som eier/leier en eller flere Mitel kommunikasjonsløsninger. Med en bedrift forstås en offentlig eller privat virksomhet, institusjon eller stiftelse under en ledelse.
  • Konsernmedlemskap = konsern som eier/leier en eller flere Mitel kommunikasjonsløsninger. Med et konsern forstås en offentlig etat eller flere virksomheter under felles etats- eller konsernledelse.
  • Leverandørmedlemskap = leverandører av Mitel kommunikasjonsløsninger, inklusive kompatibelt utstyr og støttesystemer, og andre utstyrsleverandører som ønsker å stå som medlemmer.
  • Individuelt medlemskap = personlig medlemskap for enkeltpersoner som ikke passer inn under de øvrige kategorier av medlemskap, for eksempel frittstående konsulenter og selvstendig næringsdrivende.

Hva koster det å være medlem? Vennligst se vår hjemmeside www.mitelusergroup.no  under medlemskap.

I 2011 har vi 13 leverandørmedlemmer og 62 bedrifts- eller konsernmedlemmer.

Vi ønsker bedrifter og leverandører hjertelig velkomne til å bli medlem i MUGN.

Har du spørsmål i forbindelse med medlemskap, medlemskontingent eller innmelding, vennligst ta kontakt med Kjell Tore Midtun, okonomi@mitelusergroup.no

 

Velkommen som medlem i MUGN!

Leave a Reply