Om Oss

MUGN
Postboks 610 Sentrum
0106 Oslo

Organisasjonsnummer:
990 535 167

Foreningens formålsparagraf

"Foreningen skal være et forum for gjensidig utveksling av erfaring på Mitels kommunikasjonsløsninger, inklusive kompatibelt utstyr og støttesystemer. Foreningen skal gjennom sine medlemmer øve påvirkning/krav mot leverandører. Foreningen skal informere sine medlemmer om utviklingen i markedet for produktene. Dette skjer på seminarer og via foreningens øvrige informasjonskanaler. Foreningen skal arbeide for kompetanseoppbygging blant sine medlemmer" (vedtektenes paragraf 2.)