MUGN-Verdier

Hva ligger i verdiene:

Produktkunnskap
• Kurs
• Webinarer
• Workshops
• Seminar
• Leverandører
• Dokumentasjon

Formidling
• Sosiale medier
• Vevsider
• Forum
• Nyhetsbrev
• Seminarer
• Epost-lister
• Knowledge base

Nettverksbygging
• Seminarer
• Forum
• Sosiale medier
• Leverandørkontakt

Interesseorganisasjon
• Bindeledd
• Talerør
• Utfordre
• Uavhengig