Reisestipend

Søk om reisestipend fra MUGN!

MUGN-medlemmer har anledning til å søke stipend for å dekke utgifter til å delta på eksterne seminarer, messer etc., som ikke er i MUGN-regi.

Innholdet i arrangementet bør være av interesse for brukerforeningen.

Styret i MUGN vil behandle eventuelle søknader som skal nøye begrunnes med reisekostnader, opphold, diett og seminaravgifter. Størrelsen på stipendet vil fastsettes etter behov i hvert enkelt tilfelle.

Som gjenytelse skal deltaker skrive et referat, gjerne med bilder fra arrangementet på ca. en A-4 side i MUGN-nytt.

Søknad sendes leder i MUGN
på e-post: leder@mitelusergroup.no