Bedriftsmedlemmer

Asker Kommune
Bankenes Betalingssentral ASA
BIR AS, Bergen
Departementenes Servicesenter
Det Norske Veritas, Høvik
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Evry AS
Gard AS
Handelsbanken, Bergen
HeidelbergCement Norway AS
Hydro Aluminium A/S Karmøy
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
NHO ServicePartner
Norges Bank
Norges Vassdrags- og Energiverk
Norsk Gjenvinning Norge AS
NTNU
OBOS
Odfjell SE
Politiets Data- og Materielltjeneste PDMT
Regjeringsadvokaten
Riksrevisjonen
Rissa Kommune
Sjøfartsdirektoratet
Sparebank 1 Gruppen
Statens Pensjonskasse
Statkraft AS
Stortinget
Studentsamskipnaden i Bergen
Trondheim Kommune
Tryg A/S
Universitetet i Bergen
Universitetet i Tromsø
Universitetssykehuset Nord Norge (UNN)
Verdens Gang