Foreningens formålsparagraf

"Foreningen skal være et forum for gjensidig utveksling av erfaring på Mitels kommunikasjonsløsninger, inklusive kompatibelt utstyr og støttesystemer. Foreningen skal gjennom sine medlemmer øve påvirkning/krav mot leverandører.

Foreningen skal informere sine medlemmer om utviklingen i markedet for produktene. Dette skjer på seminarer og via foreningens øvrige informasjonskanaler. Foreningen skal arbeide for kompetanseoppbygging blant sine medlemmer" (vedtektenes paragraf 2.)

Join Mitel User Group
  • Get inside info on Mitel products and services
  • Interact and network with other members
  • Access member-only content, education and events
LEARN MORE >>

Om Oss

Vi som sitter i styret i Mitel User Group Norway er syv høyst engasjerte personer som er opptatt av Mitel teknologi, kommunikasjon og vi prøver å være et talerør for brukerne og våre medlemmer!

Les mer  

 

Det innkalles til årsmøte i Mitel User Group Norge onsdag 14. mars klokken 15:30 på Politihøyskolen på Majorstua. Etter avlysningen av årets seminar håper vi medlemmene møter opp og deltar i en diskusjon om foreningen skal drives videre og hvilken form den skal ha. Vel møtt. Sakspapirer ligger inne på lenken.

Nyheter

Her kan dere lese Mitel User Group Norway nyheter. Vi håper MUGN-medlemmene opplever materialet som interessant og leseverdig.

Les mer

Seminarer

MUGN har som mål å holde minst en konferanse og en teknisk workshop pr. år. Den største kalles hovedkonferansen og legges i tilknytning til årsmøtet,  primært i mars og teknisk workshop i oktober/november. De største byene i Norge veksler på å være ”vertskap” for konferansen.

Konferansen er rettet mot både beslutningstakere, teknikere og ekspedienter, og er en super arena for å møte leverandører og andre kunder med samme løsninger som deg selv.

Les mer

 

MUGN-Verdier
1. Produktkunnskap
2. Formidling
3. Nettverksbygging

4. Interesseorganisasjon

Les mer