Foreningens formålsparagraf

"Foreningen skal være et forum for gjensidig utveksling av erfaring på Mitels kommunikasjonsløsninger, inklusive kompatibelt utstyr og støttesystemer. Foreningen skal gjennom sine medlemmer øve påvirkning/krav mot leverandører.

Foreningen skal informere sine medlemmer om utviklingen i markedet for produktene. Dette skjer på seminarer og via foreningens øvrige informasjonskanaler. Foreningen skal arbeide for kompetanseoppbygging blant sine medlemmer" (vedtektenes paragraf 2.)

Join Mitel User Group
  • Get inside info on Mitel products and services
  • Interact and network with other members
  • Access member-only content, education and events
LEARN MORE >>

Om Oss

Vi som sitter i styret i Mitel User Group Norway er syv høyst engasjerte personer som er opptatt av Mitel teknologi, kommunikasjon og vi prøver å være et talerør for brukerne og våre medlemmer!

Les mer

Nyheter

Her kan dere lese Mitel User Group Norway nyheter. Vi håper MUGN-medlemmene opplever materialet som interessant og leseverdig.

 

Les mer

Seminarer

MUGN har som mål å holde minst en konferanse og en teknisk workshop pr. år. Den største kalles hovedkonferansen og legges i tilknytning til årsmøtet,  primært i mars og teknisk workshop i oktober/november. De største byene i Norge veksler på å være ”vertskap” for konferansen.

Konferansen er rettet mot både beslutningstakere, teknikere og ekspedienter, og er en super arena for å møte leverandører og andre kunder med samme løsninger som deg selv.

Les mer

 

MUGN-Verdier
1. Produktkunnskap
2. Formidling
3. Nettverksbygging
4. Interesseorganisasjon

Les mer