Innkalling til årsmøte Mitel User Group Norge 2018

Årsmøte i MUGN blir avholdt 14. mars 2018 kl 15:30

Sted:
Politihøgskolen, møterom 4
Slemdalsveien 5
0369 Oslo

Be vakten om å kontakte Adil Inam Qureshi.

Dagsorden:

 1. Åpning av årsmøtet
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av dagsorden
 4. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps
 5. Valg av to representanter til å underskrive protokollen
 6. Godkjenning av årsberetning
 7. MUGNs framtid, åpen debatt
 • Medlemmer
 • Personer som kan bidra
 • Aktiviteter
 1. Godkjenning av regnskap
 2. Budsjett 2018
 3. Valg av:
  • styremedlemmer
  • revisor
  • valgkomité
 1. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet sendes til:

Bjørn Tore Sund
e-post: bjorn.sund@uib.no

Frist for innsending av forslag til årsmøtet er 28. februar 2017

 

Sakspapirer til årsmøtet

 

Hilsen Styret