Innkalling til årsmøte i Mitel User Group Norge 2019

Årsmøte i MUGN blir avholdt 17 juni 2019 kl 17:30

Sted:
Politihøgskolen, møterom 4
Slemdalsveien 5
0369 Oslo

Be vakten om å kontakte Adil Inam Qureshi.

Dagsorden:

 1. Åpning av årsmøtet
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av dagsorden
 4. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps
 5. Valg av to representanter til å underskrive protokollen
 6. Godkjenning av årsberetning
 7. Godkjenning av regnskap
 8. MUGNs framtid.
 9. Godkjenning av regnskap
 10. Budsjett 2019
 11. Valg av:
  • styremedlemmer
  • revisor
  • valgkomité
 12. Eventuelt

Styret ber medlemmer om å sende inn forslag til mottaker av donasjoner som forberedelse til sak 8

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet sendes til:

Tommy Hansen Hufthammer
e-post: tommy.hufthammer@bir.no

Frist for innsending av forslag til årsmøtet er 7. juni 2019

Sakspapirer til årsmøtet

Hilsen Styret