Wat doen we?

Wat doen we?

De Mitel Gebruikersgroep Nederland is een onafhankelijke gebruikersgroep. Als Nederlandse groep hebben we een eigen onafhankelijk bestuur met eigen statuten. Eén van de bestuurders is ook bestuurslid bij de Global Mitel User Group, waar een associatie overeenkomst mee is gesloten. Zo worden de internationale diensten toegankelijk voor onze lokale groep en hebben wij ook een stem in de internationale groep.

Het bestuur en de groep is onafhankelijk, maar werkt wel goed en nauw samen met Mitel Nederland bij het organiseren van alle activiteiten.

Onze groep streeft ernaar om vertegenwoordigers vanuit bedrijven en organisaties die gebruik maken van, of een contract hebben getekend om gebruik te maken van Mitel-oplossingen bij het uitoefenen van hun werkzaamheden binnen het bedrijf, samen te brengen.

DOELEN

1. Een platform te bieden waar meningen en ervaringen gedeeld kunnen worden over de vereisten van Mitel-oplossingen voor zover dit betrekking heeft op ontwikkeling van het systeem en randapparatuur.

2. Een platform te bieden waar ervaringen uitgewisseld kunnen worden over de werking van Mitel-oplossingen en hun functies.

3. Een platform te bieden waar procedures, verbeteringen en suggesties voor wijzigingen aan procedures besproken kunnen worden en deze te presenteren aan Mitel en/of andere organisaties waar van toepassing.

4. Zaken opnemen namens een lid of leden van de lokale groep met betrekking tot een individueel systeem of alle soortgelijk geïnstalleerde systemen.

5. Vertegenwoordiger zijn voor Mitel en andere erkende beheerders, gebruikers of aanbieders van diensten met betrekking tot zaken gerelateerd aan de systeemvereisten voor installatie, werking en onderhoud, met betrekking tot zowel de technische als financiële aspecten van de Mitel-oplossingen. Dit betreft echter geen commerciële vertegenwoordiging.

6. De leden op de hoogte te houden van technische, operationele en onderhoudsaspecten van Mitel-oplossingen en het opvragen van deze informatie bij autoriteiten, goedgekeurde leveranciers en dienstverleners.

7. Waar van toepassing ondersteuning bieden aan andere (Global) Mitel User Group initiatieven.